MFPK - Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Dokumentację niezbędną do uzyskania poręczenia stanowią, w zasadzie, potwierdzone przez instytucje finansowe kserokopie dokumentów składanych w tych instytucjach przy ubieganiu się o kredyt lub pożyczkę.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

 • Odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru handlowego, KRS, nadanie REGON i NIP oraz Umowa Spółki,
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
 • Deklaracje podatkowe obejmujące dwa ostatnie lata,
 • Oświadczenie majątkowe i o stanie zobowiązań,
 • Business Plan / prognoza finansowa (jeżeli nie są zawarte we wniosku kredytowym/pożyczkowym),
 • Warunkowa decyzja kredytowa / pożyczkowa (promesa),
 • Kopia wniosku o udzielenie kredytu lub pożyczki złożonego w Instytucji Finansowej wraz z załącznikami,
 • Oświadczenia Wnioskodawcy zawierające zgodę na:
  • wgląd przez pracowników Funduszu w księgi rachunkowe Wnioskodawcy,
  • przekazanie Wniosku o kredyt/pożyczkę przez Instytucję Finansową do Funduszu
  • przetwarzanie danych osobowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności                 Województwo Małopolskie                 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego