Udziałowcy Funduszu

Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych jest spółka komunalną. Założycielem i zarazem głównym udziałowcem jest Miasto Nowy Sącz.

W późniejszym okresie do Spółki przystąpiły Powiat Nowosądecki, Województwo Małopolskie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Struktura własności Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o. kształtuje się następująco:

podział udziałów

Likwidatorem Funduszu jest:

Grzegorz Haslik
grzegorz.haslik@poreczenia.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności                 Województwo Małopolskie                 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego