MFPK - Warunki poręczenia

Warunki poręczenia

Przedsiębiorcy, którzy starają się o dofinansowanie swoich przedsięwzięć inwestycyjnych poprzez kredyt lub pożyczkę, a nie posiadają wymaganego przez instytucje finansowe zabezpieczenia, mogą je uzyskać w formie poręczenia naszego Funduszu.

Jakie są warunki poręczenia?

  • Maksymalny poziom poręczenia kredytu/pożyczki wynosi 80% kwoty,
  • Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel własny in blanco,
  • Za udzielone poręczenie Fundusz pobiera prowizję w wysokości 100 zł,
  • Fundusz udziela poręczeń kredytów i pożyczek zawartych na okres nie dłuższy niż 10 lat,
  • Maksymalna kwota poręczenia wynosi 400 tys. zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności                 Województwo Małopolskie                 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego