Kontakt z Funduszem

Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w likwidacji

ul. Nawojowska 4,
33-300 Nowy Sącz

tel/fax: +48 795 548 810
e-mail: biuro@poreczenia.pl
www:  www.poreczenia.pl

NIP:

734 306 33 86
REGON: 492953552
KRS:
 
0000220884
 
Kapitał zakładowy:3 804 000 zł
Sąd Rejestrowy:Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto:
Łącki Bank Spółdzielczy,
 
76 8805 0009 0000 9449 2005 0001

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności                 Województwo Małopolskie                 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego