MFPK - Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

31 sierpnia 2017
  • OFERTA NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Nowym Sączu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem za rok 2017.
Wymagany termin sporządzenia raportu: do 31 marca 2018 r.
Oferty należy składać na adres:
Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Nawojowska 4
33-300 Nowy Sącz
w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2017 r.
W razie pytań prosimy o kontakt:
tel: 18 444 47 96
e-mail: biuro@poreczenia.pl
Wyboru ofert dokona Rada Nadzorcza Spółki.
Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

02 stycznia 2017
  • Kredyt w Banku Spółdzielczym z Funduszem Poręczeniowym

Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przygotował specjalną ofertę we współpracy z Bankami Spółdzielczymi działającymi na terenie Województwa Małopolskiego.
Dzięki niej z łatwością otrzymasz kredyt inwestycyjny na rozwój firmy.
Korzyści:
- kwota poręczenia do 400 000 zł;
- okres poręczenia do 10 lat;
- koszt udzielenia poręczenia tylko 100 zł;
- krótki okres rozpatrzenia wniosku.
Kontakt:
Fundusz: 18 444 47 96
Łącki Bank Spółdzielczy: 18 444 60 21
Bank Spółdzielczy w Zatorze: 33 841 08 40
Bank Spółdzielczy w Limanowej: 33 79 100 (infolinia)
Beskidzki Bank Spółdzielczy: 33 872 08 98
Pieniński Bank Spółdzielczy: 18 262 30 17
Lista pozostałych Banków Spółdzielczych znajduje się w zakładce Instytucje Współpracujące.

  • PROMOCYJNE PROWIZJE ZA UDZIELENIE PORĘCZENIA

Teraz od poręczeń kredytów i pożyczek przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstwa (Poręczenia inwestycji) Fundusz pobiera tylko 100 zł prowizji, niezależnie od wartości poręczenia. Prowizja płatna jest jednorazowo z chwilą uruchomienia poręczenia.

  • PORĘCZENIE do 80% KWOTY KAPITAŁU KREDYTU/POŻYCZKI

W ramach Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych został wyodrębniony Fundusz Poręczeniowy GALICJA, do którego został przyjęty nowy regulamin udzielania poręczeń. Wyodrębniony Fundusz może udzielać jednostkowego poręczenia do 80% kwoty kapitału kredytu/pożyczki. Maksymalna kwota jednostkowego poręczenia wynosi do 400 tys. zł. Pełny tekst nowego regulaminu udzielania poręczeń w ramach wyodrębnionego Funduszu GALICJA jest dostępny w zakładce "Poręczenia inwestycji".

  • UMOWA O DOFINANSOWANIE FUNDUSZU

W dniu 17 grudnia 2010 roku w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Pt: „Wyodrębnienie funduszu poręczeniowego GALICJA dla przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez jego dofinansowanie” zgodnie z którą Fundusz zostanie dokapitalizowany ze środków MRPO na lata 2007-2013 kwotą 7 mln zł.
Dzięki tej umowie, kapitał poręczeniowy ulegnie znaczącemu zwiększeniu, co pozwoli przede wszystkim udzielać jeszcze więcej poręczeń oraz podnieść kwotę jednostkowego poręczenia dla kredytów/pożyczek zaciąganych przez przedsiębiorców z naszego regionu.

Poręczamy, poręczenie, kredyt, pożyczka

Instytucje współpracujące

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności                 Województwo Małopolskie                 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego